Turn off the light Turn on the light
ตัวเล่นหลัก
คลิกเพื่อเล่น
ตัวเล่นสำรอง 1
คลิกเพื่อเล่น
ตัวเล่นสำรอง 2
คลิกเพื่อเล่น

Synopsis

หนังออนไลน์ Troop Zero (2019) เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1977 ในจอเจียร์เด็กสาวที่มีความฝันว่าจะใช้ชีวิตในอวกาศ ซึ่งความฝันครั้งนี้ใคร ๆ ก็มองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่แล้วโอกาสนั้นก็มาถึง เมื่อมีการแข่งขันระดับชาติที่จะมอบโอกาสให้เธอได้รับการบันทึกลงในบันทึกทองคำของนาซ่าเธอรับเข้าสู่กลุ่ม Birdie Scouts

Movie Info